Inbjudan till Fotbollstränarkurser vid Högskolan Dalarna

Med start hösten 2021 ges du möjlighet att läsa fotbollstränarkurser på distans vid Högskolan Dalarna som grundar sig på Svenska Fotbollförbundets (SvFF) utbildningsinnehåll för Tränarutbildning C och Tränarutbildning Mv C respektive Tränarutbildning B Ungdom och Tränarutbildning Mv B. Kurserna ges i samarbete med Dalarnas Fotbollförbund och efter godkänd kurs finns möjlighet att hämta ut SvFF:s diplom kopplade till respektive kurs.

Målsättningen med kurserna är att utöver ordinarie utbildningsinnehåll ge en ökad kunskap om:
- vikten av konstruktiv feedback för att utveckla såväl grupp som individ
- akut omhändertagande av vanligt förekommande skador inom barn- och ungdomsfotboll
- skadeförebyggande träning
- fysiologiska förmågors träningsbarhet i olika åldrar
- anpassning av träningsupplägg utifrån individens förutsättningar
- genomförande av matchanalys och dess användning för vidareutveckling av träningsupplägg

Föreläsningar och seminarium hålls under eftermiddagar/kvällstid via Zoom. Samtliga föreläsningar spelas in, vilket ger dig som student hög flexibilitet i dina studier. Utöver distansundervisningen omfattar respektive kurs en campusdag vardera i Falun eller Borlänge. Då kurserna ges som fristående kurser vid Högskolan Dalarna så tas ingen kursavgift ut och vid godkänd kurs erhålls 7,5 hp för vardera kurs.

Vi hoppas du som fotbollstränare eller som blivande fotbollstränare blir nyfiken och vill skaffa kunskaper inom området. Sista ansökningsdag är 15 april 2021.

Har du frågor kontakta kursansvarig Jenny Isberg (epost: jis@du.se)

Fotbollstränare – inriktning barn (6 – 12 år)
Kursen startar v. 35 och avslutas v. 41.

Fotbollstränare – inriktning ungdom (13 – 16 år)
Kursen startar v. 45 och avslutas v. 51.

För att kunna bli antagen på kurserna krävs grundläggande behörighet

Anmäl dig på en eller båda kurserna via antagning.se där du, om du inte redan har ett konto, kommer att behöva skapa ett konto för att sedan anmäla dig på kurserna.

Ladda ner inbjudan här