Kontakta oss

Kansli

Stefan Jonsson

Kanslichef

Tel: 023-454 71
Mobil: 070-250 77 05
E-post: stefan.jonsson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Ekonomi, Personal, Marknad

Linus Bolin

Föreningsutvecklare

Tel: 023-454 76
Mobil: 070-250 93 03
E-post: linus.bolin@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Föreningsutveckling, Diplomerad förening, Idrottslyftet, Landsbygdsutveckling

Niklas Gabrielsson

Tävlingskonsulent

Tel: 023-454 73
E-post: niklas.gabrielsson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Tävlingsfrågor, Tävlingsadministration, disciplinärenden, Domare, Futsal mm

Bengt Ottosson

Fotbollsutvecklare, Spelarutbildare

Tel: 023-454 72
E-post: bengt.ottosson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Spelarutbildning, Tränarutbildning, Fotboll i skolan

Vinita Roth

Fotbollsutvecklare

Tel: 023-454 74
Mobil: 070-206 85 41
E-post: vinita.roth@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Tränarutbildning, Spelarutbildning, Fotbollsskolan, +10000

Styrelse

Monika Vester

Ordförande

Tel: 0243-104 52
Mobil: 070-567 60 71
E-post: monikavester@hotmail.com

Stig Stjärnesund

Vice ordförande, Ordförande Tävlingskommittén

Tel: 0226-403 82
Mobil: 070-399 81 60
E-post: stjarst01@gmail.com

Ansvarsområde: Tävlingskommittén

Peter Björk

Ordförande Utvecklingskommittén

Tel: 0240-49 53 22
Mobil: 070-496 02 51
E-post: Peter.Bjork@regiondalarna.se

Ansvarsområde: Utvecklingskommittén

Torbjörn Schedvin

Tel: 0250-300 79
Mobil: 070-654 63 70
E-post: torbjorn.schedvin@mora.se

Ansvarsområde: Utvecklingskommittén

Anna Linh Stenquist Foberg

Mobil: 073-912 91 39
E-post: annalinh@hotmail.com

Ansvarsområde: Utvecklingskommittén

Yvonne Ohlsson

Mobil: 070-020 41 18
E-post: yvonne.olsson@clasohlson.se

Ansvarsområde: Föreningskommittén

Per-Anders Norell

Mobil: 076-785 19 85
E-post: perranorell@outlook.com

Ann-Charlotte Annerberg

Adjungerad

Mobil: 076-038 62 36
E-post: lotta.annerberg@live.se

Stefan Jonsson

Kanslichef (adj)

Tel: 023-454 71
Mobil: 070-250 77 05
E-post: stefan.jonsson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Ekonomi, Personal, Marknad

Föreningskommittén

Camilla Björklund

Ordförande

Mobil: 076-761 84 28
E-post: camilla.bjorklund@ssab.com

Linus Bolin

Sekreterare

Tel: 023-454 76
Mobil: 070-250 93 03
E-post: linus.bolin@dalaidrotten.se

Lars Jansson

Mobil: 070-314 77 57
E-post: lars.jansson@hotmail.se

Yvonne Ohlsson

Mobil: 070-020 41 18
E-post: yvonne.olsson@clasohlson.se

Monika Vester

Tel: 0243-104 52
Mobil: 070-567 60 71
E-post: monikavester@hotmail.com

Tävlingskommittén

Stig Stjärnesund

Ordförande

Tel: 0226-403 82
Mobil: 070-399 81 60
E-post: stjarst01@gmail.com

Niklas Gabrielsson

Sekreterare

Tel: 023-454 73
E-post: niklas.gabrielsson@dalaidrotten.se

Ann-Charlotte Annerberg

Mobil: 076-038 62 36
E-post: lotta.annerberg@live.se

Ulla Cronert

Mobil: 070-575 63 66
E-post: ulla.cronert@gmail.com

Daniel Henriksson

Mobil: 070-391 83 86
E-post: daniel.henriksson@malungselnat.se

Peter Johansson

Mobil: 070-930 63 62
E-post: peter@isoflex.se

Roger Johansson

Mobil: 070-672 85 49
E-post: rogertzzz21@gmail.com

Morgan Kullberg

Mobil: 072-204 25 15
E-post: morgan.kullberg@hotmail.com

Mats Åkesson

Mobil: 070-209 64 79
E-post: mats.aakesson@bredband.net

Domarutskottet

Peter Johansson

Ordförande

Tel: 0243-22 44 00
Mobil: 070-930 63 62
E-post: peter-55@telia.com; peter@isoflex.se

Ansvarsområde: Coach div. 4, DI, LDO, Utbildningsansvarig 11 mot 11/9 mot 9.

Niklas Gabrielsson

Sekreterare

Tel: 023-454 73
E-post: niklas.gabrielsson@dalaidrotten.se

Almir Alisic

Tel: 0243-165 56
Mobil: 076-116 44 10
E-post: almir_alisic@hotmail.com

Ansvarsområde: Rekryteringsansv. LDO, DI

Rolf Hansson

Tel: 023-506 60
Mobil: 070-578 06 60
E-post: rolf.hansson@stralins.se

Ansvarsområde: Ansvarig Matchförmedlarna, DI, LDO, rekrytering

Thomas Karlsson

Mobil: 070-632 77 55
E-post: thomas.myggsjon@gmail.com

Ansvarsområde: Projekt lovande talanger

Mikael Lindfors

Tel: 0226-806 47
Mobil: 070-551 63 58
E-post: mikael_lindfors@hotmail.com

Ansvarsområde: Coach div. 5, DI Utbildningansv. AD och RDO

Patrik Magnusson

Mobil: 070-257 31 26
E-post: patrik_magnusson6@hotmail.com

Ansvarsområde: DI, LDO, Ansvarig 7 mot 7/5 mot 5, Damcoach, rekryteringsgrupp

Damir Pacaric

Mobil: 070-407 28 51
E-post: damirpacaric@hotmail.com

Ansvarsområde: DI, LDO, ansvarig reg. utvecklings- och rekryteringsgrupp

Lars Sjögren

Adjungerad ledamot domarutskottet

Tel: 0240-741 25
Mobil: 070-687 88 34
E-post: lars.sjogren@hotmail.com

Ansvarsområde: Ansvarig domar- och MI listor, övriga datalistor

Erik Nordqvist

Adjungerad ledamot

Mobil: 076-846 46 30
E-post: norden_erik@hotmail.com

Ansvarsområde: KI, LDO, rekrytering

Disciplinutskottet

Stig Stjärnesund

Ordförande

Tel: 0226-403 82
Mobil: 070-399 81 60
E-post: stjarst01@gmail.com

Niklas Gabrielsson

Sekreterare

Tel: 023-454 73
E-post: niklas.gabrielsson@dalaidrotten.se

Thomas Karlsson

Mobil: 070-632 77 55
E-post: thomas.myggsjon@gmail.com

Mats Åkesson

Mobil: 070-209 64 79
E-post: mats.aakesson@bredband.net

Morgan Kullberg

Mobil: 072-204 25 15
E-post: morgan.kullberg@hotmail.com

Utvecklingskommittén

Peter Björk

Ordförande

Tel: 0240 495322
Mobil: 070 4960251
E-post: peter.bjork@ltdalarna.se

Bengt Ottosson

Sekreterare

Tel: 023-454 72
E-post: bengt.ottosson@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Spelarutbildning, Tränarutbildning, Fotboll i skolan

Vinita Roth

Sekreterare

Tel: 023-454 74
Mobil: 070-206 85 41
E-post: vinita.roth@dalaidrotten.se

Ansvarsområde: Tränarutbildning, Spelarutbildning, Fotbollsskolan

Lasse Ericson

Mobil: 070-795 48 53
E-post: lars.eriksson@mora.se

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Spelarutbildning

Mats Gyllenvåg

Mobil: 070-666 39 91
E-post: mats.gyllenvag@gmail.com

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Tränarutbildning

Oscar Ljunggren

Mobil: 073-702 88 01
E-post: oljunggren@gmail.com

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Tränarutbildning

Torbjörn Schedvin

Mobil: 070-654 63 70
E-post: torbjorn.schedvin@mora.se

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Tränarutbildning

Anna Linh Stenquist Foberg

Mobil: 073-912 91 39
E-post: annalinh@hotmail.com

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Spelarutbildning

Andreas Wallin

Mobil: 070-690 33 33
E-post: andwall77@gmail.com

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Spelarutbildning

Jenny Andersson

Tel: 0738488575
E-post: jenny.andersson@ludvika.se

Ansvarsområde: Arbetsgrupp Spelarutbildning

Valberedning

Lilian Sjans

Sammankallande

Tel: 0243-23 97 71
Mobil: 070-590 07 50
E-post: liliansjans@hotmail.com

Ula Cronert

Tel: 0240-108 95
Mobil: 070-575 63 66
E-post: ulla.cronert@gmail.com

Lars Jansson

Mobil: 070-314 77 57
E-post: lars.jansson@hotmail.se

Bo Thunberg

Tel: 0250-188 21
Mobil: 070-691 51 45
E-post: bosse.thunberg@gmail.com

Revisorer

Sven-Olov Zetterström

Tel: 0243-22 10 82
Mobil: 070-367 45 44
E-post: soz1948@gmail.com

Torbjörn Sjöström

auktoriserad revisor, KPMG Borlänge

Tel: 0243-22 70 31
Mobil: 070-542 95 28