Utmärkelser

För ledare verksamma inom Dalafotbollen kan föreningen ansöka om utmärkelser från Dalarnas FF, Svenska FF. Angivna kvalificeringsår utgör normalt minimikrav för erhållande av utmärkelse. De högre utmärkelserna utdelas normalt vid förbundens årsmöten, men kan även utdelas vid föreningen eget jubilé eller dylikt.

Dalarnas Fotbollförbund

Förtjänsttecken för förtjänstfullt arbete i 10 år
Diplom för förtjänstfullt arbete i 15 år
Bronsplakett för förtjänstfullt arbete i 20 år
Silverplakett för förtjänstfullt arbete i 25 år
Standar för förtjänstfullt arbete i 30 år
Förtjänsttecken för aktiva individuell bedömning

Svenska Fotbollförbundet

Diplom för ungdomsledare för förtjänstfullt arbete i 10 år
Diplom för ledare för arbete i föreningsstyrelse i 15 år
Diplom för förening förening som tillhört SvFF i 25 år
Plakett i silver för förening förening som tillhört SvFF i 50 år
Förtjänsttecken i silver för arbete i föreningsstyrelse i 20 år
Förtjänsttecken i guld för arbete i föreningsstyrelse i 25 år

Ansökan om SvFF:s förtjänsttecken i guld och silver ska vara Dalarnas FF tillhanda senast 30 oktober 2021. Ansökan om förtjänstmärke för instruktörer ska vara Dalarnas FF tillhanda senast 30 oktober 2021. Övriga ansökningar skall för att kunna behandlas vara inlämnad minst en månad innan dagen för utdelning. Formulär för ansökan hämtar du i vår dokumentbank!