Föreningsutveckling

DFF:s föreningsutvecklare

Dalarnas FF har en föreningsutvecklare anställd. Ta kontakt med linus.bolin@dalaidrotten.se, 0702-509303 för att få tips och idéer om hur ni kan ta er verksamhet till nästa steg. Vi kommer gärna ut och besöker er på hemmaplan.

SISU idrottsutbildarna
Dalarnas FF har ett tätt samarbete med SISU idrottsutbildarna. SISU har en konsulent med extra fokus på Dalarnas Fotbollsföreningar som mer än gärna jobbar med er förening. SISU är väl insatta i Fotbollförbundets prioriteringar och uppsatta målsättningar. SISU är även representerade i DFF:s föreningsutuskott.

Hur går vi tillväga?
Upplägget med SISU är i grunden enkelt. Jobbar man flitigt med SISU och rapporterar in de timmar som ägnas åt utvecklings- och planeringsarbete (lärgrupper) i föreningen så lämnar de bidrag i form av resurser. Från denna pott kan sedan er förening få kostnadstäckning för utvecklingsarbete som t ex en fortbildningsresa eller utbildningsmaterial.

Läs mer om SISU:s verksamhet här: http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUDalarna/

Anmälan av lärgrupper samt rapportering av desamma görs med fördel genom er IdrottOnline-sida (alla föreningar har en sådan).

Kontaktperson i er kommun på SISU-Dalarna hittar ni här:

Projektstödet
Projektstödet som har ersatt idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. Från 1 januari 2021 till 31/12 2021 har Dalarnas FF tillhandahållits 700.000:- per/år att fördela till distriktets fotbollsföreningar.

Föreningar som vill utbilda ledare och utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka medel från sitt specialidrottsförbund, sitt distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt.

Ta kontakt med linus.bolin@dalaidrotten.se, 0702-509303 för mer information om hur din förening söker bidrag från idrottslyftet.

Du kan också Läs mer om Projektstödet här

Dalarnas Fotbollförbund
Utvecklingskommittén/Föreningsutskottet