Tränarutbildningar

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt!

Detta är vår helhetsyn på Svensk fotboll, alla våra utbildningar har sin grund från Fotbollens Spela, Lek och Lär (FSLL) med utgångspunkt barnen i fokus. Utifrån Fotbollens, Spela, Lek och Lär så har Svenska fotbollförbundet tagit fram till en Spelarutbildningsplan (SUP) och Nationella Spelformer (SF).

Våra utbildningar är tränarutbildning C, B-ungdom och A-ungdom är rena ungdomsutbildningar. Anledningen till att Svenska Fotbollförbundet återinför ett ungdomstränarspår är att efterfrågan på utbildningar med särskild inriktning mot barn och ungdomar är mycket stor. Våra ungdomskurser är noggrant inriktade på att ge en mycket god grund för ett långt arbete i ungdomsfotbollen och förhoppningen är att genom en större tillgänglighet till tränarutbildning öka antalet väl förberedda och välutbildade ungdomstränare.UEFA-B är en senior utbildning och med riktning mot elitförbredeande samt en förbredande yrkesutbildning.

I våra högre utbildningar A-ungdom och UEFA B samarbetar vi med Hälsinglands FF och Gestriklands FF.

Utöver de nämnda tränarutbildningarna erbjuder vi också en målvaktstränarutbildning i flera steg i distriktet:

  • Målvaktstränarutbildning C-diplom
  • Målvaktstränarutbildning B-diplom

Vi erbjuder även möjlighet till interna utbildningstillfällen då uppmanas föreningen ta kontakt med utbildningsansvarig i distriktet för att hitta lämpligt datum och kursinstruktör som kan hålla kursen. En förutsättning för att genomföra interna tränarkurser är minst 15 deltagare från föreningen eller i samverkan med andra föreningar.

Vi kommer också kunna erbjuda både centrala så väll som interna Spelformsutbildningar. Spelformsutbildningarna innefattar bagrund kring respektivet spelform, samt praktiks information så som bollstorlek, målstorlek, regler med mera. I utbildningen ingår även diskussionsdelar kring spelets skeden och vad man ska träna på i de olika åldrarna.
Detta är väldigt bra utbildningar att ha på ledarträffar i sina föreningar, kombinera både teori och praktik. Vid intresse kontakta utbildningsansvarig i Dalarnas Fotbollförbund.

Urban Hammar, ansvarig för Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning, presenterar den nya tränarutbildningen

Vid frågor om våra utbildningar:
Vinita Roth - Utbildningsansvarig 023-454 74, 0702068541 vinita.roth@dalaidrotten.se

Anmälan till kurser kan du göra direkt på webben eller via föreningsinloggningen i FOGIS.

FOGIS-manual Anmälan till kurs via föreningsinloggning